เกี่ยวกับเรา

เกียรติประวัติและรางวัลที่ได้รับ

เมื่อครั้งเดินทางกลับมาประเทศไทย ครั้งแรกปี 2553 ตามหนังสือแต่งตั้งรับมอบโครงการสานสัมพันธ์ ไทย ลาว กัมพูชา ในสหรัฐอเมริกา แคนาดา เป็นที่ปรึกษาและทูตวัฒนธรรมพิเศษ ให้คณะกรรมาธิการ ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร ประเทศไทย โดยได้รับเกียรติ ความไว้วางใจ

ครั้งที่ 1 สมัยประธานฯ ท่านวิรุฬ เตชะไพบูลย์ และท่านทนุศักดิ์ เล็กอุทัย 

           รองประธานฯ

ครั้งที่ 2 วันที่ 4 กรกฏาคม 2555 โดยท่าน สันต์ศักด์ จรูญ งามพิเชษฐ์ 

           ดำรงตำแหน่งประธานกรรมธิการฯ

ตัวแทนคนไทยในสหรัฐฯรับมอบโครงการ อนุรักษ์และเผยแผ่วัฒนธรรมไทยสู่อเมริกาแคนาดา จากนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ ขณะนั้นดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

2553 ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม 2559 รับมอบการดำเนินการต่อเนื่อง และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ไทย ในต่างประเทศจนถึงปัจจุบัน เจ้าของโครงการคลีนิคสงฆ์ รักษาสงฆ์อาพาธ และถวายยาพระสงฆ์ฟรีในอเมริกาและแคนาดา ตั้งแต่ปี 2010 จนถึงปัจจุบัน 2016 รวมระยะเวลา 6 ปี 

วันที่ 30 มีนาคม 2559 กรุงเทพมหานครฯ ได้รับรางวัลดาวเมฆขลา สาขาผุ้บำเพ็ญประโยชน์ดีเด่นคนไทยในสหรัฐอเมริกา

วันที่ 28 สิงหาคม 2559 ได้รับเลือกรับรางวัลแพทย์ทางเลือกแพทย์สมุนไพร ระดับ Professional ผู้เชี่ยวชาญประเทศสหรัฐอเมริกา นครลาสเวกัส รัฐเนวาด้า

วันที่ 25 กันยายน 2559  รางวัลเหมราช   รางวัลบุคคลต้นแบบแห่งชาติ 

สาขา ผู้นำทางด้านวิชาการและการศึกษาต้นแบบ