เกี่ยวกับเรา

ดร.แก้มหอม ณ ล้านช้าง
Dr.Gamhom Nalanchang Suankaew.
เมื่อครั้งเดินทางกลับมาประเทศไทย ครั้งแรกปี 2553 ตามหนังสือแต่งตั้ง รับมอบโครงการสานสัมพันธ์ ไทย ลาว กัมพูชา ในสหรัฐอเมริกา แคนาดา เป็นที่ปรึกษาและทูตวัฒนธรรมพิเศษ ให้คณะกรรมาธิการศาสนา ศิลปและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร ประเทศไทย โดยได้รับเกียรติ ความไว้วางใจ

ครั้งที่ 1 สมัยประธานฯ ท่านวิรุฬ เตชะไพบูลย์ และท่านทนุศักดิ์ เล็กอุทัย รองประธานฯ

ครั้งที่ 2 วันที่ 4 กรกฏาคม 2555 โดยท่าน สันต์ศักด์ จรูญ งามพิเชษฐ์ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมธิการฯ

ตัวแทนคนไทยในสหรัฐฯรับมอบโครงการ อนุรักษ์และเผยแผ่วัฒนธรรมไทยสู่อเมริกา แคนาดา
จากนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ ขณะนั้นดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 2553
ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม2559
รับมอบการดำเนินการต่อเนื่อง และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ไทย ในต่างประเทศ จนถึงปัจจุบัน เจ้าของโครงการคลีนิคสงฆ์ รักษาสงฆ์อาพาธ และถวายยาพระสงฆ์ฟรีในอเมริกาและแคนาดา ตั้งแต่ปี 2010 จนถึงปัจจุบัน 2016 รวมระยะเวลา 6 ปี

วันที่ 30 มีนาคม 2559 กรุงเทพมหานครฯ ได้รับรางวัลดาวเมฆขลา สาขาผุ้บำเพ็ญประโยชน์ดีเด่นคนไทยในสหรัฐอเมริกา

วันที่ 28 สิงหาคม 2559 ได้รับเลือกรับรางวัลแพทย์ทางเลือกแพทย์สมุนไพร ระดับProfessional ผุ้เชี่ยวชาญประเทศสหรัฐอเมริกา นครลาสเวกัส รัฐเนวาด้า

วันที่ 25 กันยายน2559  รางวัลเหมราช   รางวัลบุคคลต้นแบบแห่งชาติ สาขา ผู้นำทางด้านวิชาการและการศึกษาต้นแบบ

ดร.แก้มหอม ณล้านช้าง
ประวัติการศึกษา
Dr.Gamhom Nalanchang
Specialist Natural Cancer Cures& Alternative Treatments.
MH,NC,HHP,NMD,PHD.

Holistic Cancer Coach.
Master Herbalist (BCMH)
Kingdom College of Natural Health,USA
Nutrient consultant (NC)
Holistic health practitioner (HHP)
Alternative medical practitioner(AMP)

จากเคสและผลวิจัยการรักษาคนไข้ฟอกไตจากโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายหายเป็นคนแรกของลาว ท่านทศพร งามวงค์ษา ประเทศลาว ได้รับการรับรองปรับเป็น professional member#13415 American Naturopathic Medical Association. Member of National kidney Foundation.

 

Ph.D ( Doctor of Philosophy )
จบวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก USA.
(ดุษฎีบัณฑิต)
1. PH.D. in Natural Medicine.
2. PH.D. in Holistic Natural Health & Nutrition.
3. PH.D. in Holistic Natural Health & Healing.
4. PH.D. in Holistic Nutrition.
5. PH.D. in Sports Holistic Nutrition.

2016 ได้รับการรับรองจาก Natural Medical Board ใน อเมริกา ยุโรป
1. American Naturopathic Medical Association #30832
2. American Naturopathic Medical Association Professional Member #13415
3. American Holistic Health Association # 3737
4 .American Holistic Health Association Professional #3735
5. International Practitioners of Holistic Medicine ,UK ##207
6. American Alternative Medical Association
Expert in the health field Board of Examiners # 59623603.
(Post by ทีมแอดมิน Dec 29,2016)