ชุดสมุนไพรสำหรับไทรอยด์

รหัสสินค้า : SET08

ราคา

5,000.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 5,000.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

ส่งเสริมการทำงานของต่อมไทรอยด์

ช่วยปรับระดับฮอร์โมน และช่วยกระตุ้นการทำงานของร่างกาย ให้ทำงานอย่าง

มีประสิทธิ์ภาพ ลดภาวะใจสั่น มือสั่น อารมรณ์แปรปวน จากภาวะ

ผิดปรกติของฮอร์โมนในต่อมไทรอยด์