ชาชงสมุนไพร ช่วยให้เลิกบุหรี่ หมอแก้มหอม

รหัสสินค้า : THB03

ราคา

199.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 199.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

สามารถช่วยลดอาการอยากสูบบุหรี่ได้ 

ถ้าฝืนสูบเข้าไปก็จะทำให้อยากอาเจียน 

หรือไม่ก็รสชาติของบุหรี่ไม่อร่อยเหมือนเดิม 

หรือไม่ก็รู้สึกเวียนหัว ทำให้เลิกบุหรี่

ได้ง่ายขึ้นโดยไม่ทรมาน 

(ทั้งนี้ผู้ทานควรมีความตั้งใจ

ที่จะเลิกอยากบุหรี่อย่างจริงจัง 

ชาเลิกบุหรี่เป็นเพียงตัวช่วยให้

เลิกได้ง่ายขึ้นเท่านั้น)